ვებინარზე განხილული თემები:

1. მომხმარებელთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა;

2. როგორ ავსახოთ ახალი კანონის შესაბამისად გაყიდული ერთეულების დაბრუნება ბიზნესის პროცესისა და ფინანსების მართვაში.

Share