ვიდეოში მოცემულია ვებინარი - ბიზნესის გაციფრულება გაყიდვების ოპტიმიზაციისთვის. ვებინარზე განხილული იყო მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის აქტუალური სამართლებრივი საკითხები, რაც დაკავშირებულია ბიზნესის გაციფრულებასთან, უფრო კონკრეტულად აგრარული ბიზნესისთვის. ვებინარის პარტნიორი იყო სოფლის განვითარების სააგენტო.

Share