ვიდეოში მოცემულია ვებინარი - ბიზნესი და შრომის კანონმდებლობა. ვებინარზე განხილული იყო მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის აქტუალური სამართლებრივი საკითხები, რაც დაკავშირებულია შრომით ურთიერთობებთან.

Share