ქუქი პოლიტიკა

ვებგვერდი იყენებს ქუქი-ფაილებს იმისათვის, რომ ჩაიწეროს თუ როგორ იყენებენ ადამიანები ვებ-გვერდს. ეს ინფორმაცია შემდეგ გამოიყენება საიტის დახვეწისა და განვითარებაში, რათა ის მაქსიმალურად მოსახერხებელი იყოს ჩვენი მომხმარებლისთვის. EBRD.com ვებ გვერდის გამოყენებით თქვენ თანხმდებით, რომ EBRD თქვენს ბრაუზერში გაგზავნის ერთ ქუქი-ფაილს.

თუ თქვენ ამას არ ეთანხმებით  – უნდა შეწყვიტოთ ebrd.com-ის გამოყენება ან შეცვალოთ ქუქი პარამეტრები თქვენს კომპიუტერში, მათი გამოყენების შეზღუდვის მიზნით.

რომელ ქუქის იყენებს ebrd.com?

ვებგვერდი იყენებს რამდენიმე ანალიტიკურ პლატფორმას, რათა საიტის მოხმარების შესახებ მიიღოს ინფორმაცია. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ჩვენ ვახდენთ საიტის ოპტიმიზაციას, ჩვენი მომხმარებლის ინტერესებისა და ჩვევების გათვალისწინებით. ჩვენ არ ვსწავლობთ ინდივიდუალური მომხმარებლების ჩანაწერებს და არც ვიყენებთ ქუქი -ფაილებს მომხმარებლების იდენტიფიცირებისთვის ან ფიზიკური პირების პროფილების შესაქმნელად.

დათქმა

ყველა უფლება დაცულია. ამ საიტზე განთავსებული მასალის გამრავლება და გავრცელება საგანმანათლებლო ან სხვა არაკომერციული მიზნებისთვის არის ნებადართული საავტორო უფლებების მფლობელების წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე, იმ პირობით, რომ წყარო სრულად იქნება მითითებული. მასალის გამრავლება გაყიდვის ან სხვა კომერციული მიზნებისთვის აკრძალულია საავტორო უფლებების მფლობელთა წერილობითი ნებართვის გარეშე. თანხმიბის მისაღებად განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას შემდეგ მისამართზე: Head, Marketing and Campaign Communications, EBRD, One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე: permissions@ebrd.com და LTTBusinessResilience@ebrd.com.

შენიშვნა: სხვა ვებგვერდზებზე გაკეთებული ბმულები არ ნიშნავს რაიმე ოფიციალურ მხარდაჭერას ან პასუხისმგებლობას ამ ვებგვერდებზე წარმოდგენილი მოსაზრებების, იდეების, მონაცემების ან პროდუქტების მიმართ, ან გარანტიას, რომ იქ განთავსებული ინფორმაციები იქნება ზუსტი. ჩვენს საიტზე მსგავსი ბმულების არსებობის ერთადერთი მიზანია არსებულ თემებზე დამატებითი ინფორმაციების მითითება.

ამ ვებგვერდზე განთავსებული მასალები ნაწილობრივ დაფინანსდა გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის დახმარებით, აღნიშნული არ გულისხმობს, რომ აქ გამოთქმული შეხედულებები ასახავს დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ოფიციალურ პოლიტიკას. 

აქ მოცემული ინფორმაცია ზოგადი ხასიათისაა და არ არის გამიზნული რომელიმე კონკრეტული ფიზიკური თუ იურიდიული პირის გარემოებებთან მიმართებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ ზუსტი და დროული ინფორმაცია, არ არსებობს გარანტია იმისა, რომ ასეთი ინფორმაცია იქნება ზუსტი მომცემულ მომენტში ან რომ ის მომავალში არ შეიცვლება. არავინ უნდა იმოქმედოს ამგვარ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შესაბამისი პროფესიონალური რჩევისა და კონკრეტული სიტუაციის საფუძვლიანი შესწავლის გარეშე.