როგორ მოვიძიოთ მომწოდებლები?


სწორი მომწოდებლების პოვნა და შენარჩუნება მნიშვნელოვანია და კრიტიკულია ბიზნესის მშენებლობისა და წარმართვისთვის. სანდო მომწოდებლები დაგეხმარებათ მომხმარებლებს დროულად და მიაწოდოთ ხარისხიანი პროდუქცია და მომსახურება. დაუთმეთ დრო პოტენციური მომწოდებლების საფუძვლიანად გამოკვლევას და შეარჩიეთ ის, ვინც ყველაზე მეტად შეესაბამება თქვენს ბიზნესს და მის საჭიროებებს. დარწმუნდით, რომ შეისწავლეთ ყველა შესაძლო ვარიანტი და ალტერნატივა.


იხილე მეტი

პოტენციური მომწოდებლების იდენტიფიკაციის შემდეგ, შეადარეთ და გააანალიზეთ მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები, რათა დადგინდეთ, რომელი შეესაბამება თქვენს ბიზნესს საუკეთესოდ. სხვადასხვა მომწოდებლებს ექნებათ სხვადასხვა სერვისები, შეთავაზებები და შესაძლებლობები. ისინი შეიძლება განსხვავდებოდეს ფასის, ხარისხის, საიმედოობის, ბაზრის ზომის, დაბრუნების პოლიტიკის, და ადგილმდებარეობისა მიხედვით.


იხილე მეტი


მოლაპარაკება მომწოდებლის კონტრაქტებზე  


როდესაც შეარჩევთ მიმწოდებელს, დაიწყეთ მოლაპარაკებების პროცესი, რომ შეთანხმდეთ სწორი სახელშეკრულებო პირობების შესახებ. კარგად დაწერილი კონტრაქტი დაგეხმარებათ გაუმკლავდეთ შესაძლო დავებს თითოეული მხარის უფლებებსა და მოვალეობებთან დაკავშირებით. დოკუმენტის ფარგლებში უნდა განსაზღვროთ: 

• ხელშეკრულების საგანი (რა არის მოწოდებული) 

• პროდუქტისა და მომსახურების მიწოდების წესი და ვადები 

• ფასი და გადახდის პირობები.


ხელშეკრულების მიზანშეწონილია შემდგომი მითითება: 

• მოსალოდნელი ხარისხი 

• საგარანტიო პერიოდები 

• სადაზღვევო დაფარვა 

• დავების გადაწყვეტის პირობები 

• შეწყვეტისა და გარიყვის მუხლები 

• ნებისმიერი სხვა მოსაზრება.


ხელშეკრულების შედგენისას უნდა ჰკითხოთ საკუთარ თავს, იქნება თუ არა საკმარისად მკაფიო იმის შესახებ, თუ რა მოხდება, თუ საქმე არ დაიგეგმა და თქვენი ურთიერთობა მიმწოდებელთან ჩაიშალა. თუ შესაძლებელია, მიმართეთ პროფესიულ იურიდიულ კონსულტაციას დოკუმენტის გადასახედად. ისაუბრეთ იმ შედეგებზე, რომლითაც ორივე მხარე კმაყოფილია კარგი, გრძელვადიანი და სტაბილური საქმიანი ურთიერთობის უზრუნველსაყოფად.

წინა სტატია მომდევნო სტატია
გაზიარება