ბიზნეს სტრატეგიის მიმოხილვა

თქვენი ბიზნესის წარმართვისთვის, პირველ რიგში უნდა განსაზღვროთ თქვენი ბიზნესის მიზნები და სტრატეგია. ეს დაგეხმარებათ საკმარისად ნათლად იცოდეთ - კონკრეტულად რისი მიღწევა გინდათ და როგორ უდა მიაღწიოთ დასახულ მიზანს. 

იმისთვის, რომ გქონდეთ თქვენი ბიზნესის გავითარების ნათლად განსაზღვრული მიმართულება, გქონდეთ თქვენი მიზნების მიღწევის გზის საკმარისად დეტალური ხედვა, და ამავე დროს, თქვენი ბიზნესი იყოს მგდრადი გაუთვალისწიებელი ცვლილებებისადმი - გჭირდებათ კარგად შემუშავებული ბიზნეს სტრატეგია.

ა) ბიზნესის მიზნები

თქვენი ბიზნესისთვის დასახული მიიზნები უნდა შეესაბამებიდეს თქვენs ბიზნეს სტრატეგიას, რომელიც თავის მხრივ, თქვენი ძირითადი მიზნის და ხედვის განორციელების ისტრუმენტია. 

იხილე მეტი

თქვენი ბიზნესის მთავარი მიზანია ოპერაციების ეფექტურობით მიიღოთ შემოსავლი. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა მთლიანი, ინტეგრირებული მიდგომა, რომელიც მოიცავს თქვენი ბიზნესის ყველა მთავარ ასპექტს, მათ შორის: ბაზრებს, რომლებზეც შესვლა გსურთ; თქვენს მიერ შემოთავაზებულ პროდუქტებს; და თქვენს სამიზნე მომსახურებებსა და სამომხმარებლო სეგმენტებს. თქვენს სტრატეგიაში ყველა ამ ასპექტის კომბინირება საშუალებას მოგცემთ გქონდეთ მოქმედების გრძელვადიანი მიმართულება და ხედვა.

იხილე მეტი

მიზნების დასახვისას იფიქრეთ იმაზეთუ როგორ მიაღწევთ შედეგებს და სად მიგვიყვანთ ეს შედეგები, ასევე - როგორ მიაღწევთ ზრდასროგორ დანერგავთ ნდობას თქვენს გუნდშიიმისათვისრომ თქვენი მიზნები იყოს მნიშვნელოვანი და ამავე დროს მიღწევადი -  დაისახეთ მიზნები, რომელიც არის კონკრეტულიგაზომვადიმიღწევადირეალისტურიდა დროში გაწერილი (ეს ჩამონათვალი ინგლისურად ხშირად მოიხსენიება როგორც SMART), რადგან თქვენი ამგვარად დასაული მიზნები კარგად გააზრებული და მკვეთრად და ნათლად განსაზღვრული იქნება.

იხილე მეტი

  ბ) ბიზნესის სტრატეგია


  ბიზნეს სტრატეგია თქვენი ბიზნესის მიზნების მიწევის გეგმაა: როგორ დაეყრდნოთ თქვენი ბიზნესის ძლიერი მხარეებსმოახდინოთ თქვენი ბიზნესის პოზიციონირება თქვენი კონკრენტული უპირატესბის მაქსიმალური გამოყებებით(როგორც ბაზრების მასშტაბითასევე, მიწოდების ჯაჭვში), გაითვალისწინოთ და განსაზღვროთ საკმარისი ოდენობით დროის და რესურსების ინვესტიცია და მუდმივი გაუმჯობესებით მართოთ პროცესები სამიზნე შედეგების მიმართულებით.

  იხილე მეტი

  სტრატეგიის ქონა მნიშვნელოვანია, რადგან ის თქვენს თანამშრომლებს აძლევს საერთო მიზნის განცდას, და ბიზნესის ზრდის ხელშესაწყობად საჭირო მუშაობის მოტივაციას.

  იხილე მეტი

  მიჰყევით ამ სახელმძღვანელოსრომ შეიმუშაოთ თქვენი ბიზნესის სტრატეგია.

  წინა სტატია მომდევნო სტატია
  გაზიარება