1. მომხმარებელთან ურთიერთობის აწყობა და მართვა 

მომხმარებელს მოსწონს როცა მმწოდებლის მხრიდან გრძნობს დაფასებას და ის უფრო კომფორტულად ხარჯავს ფულს, როდესაც ხედავს, რომ სანაცვლოდ კარგ მომსახურებას იღებს. დროთა განმავლობაში, სტაბილურად ხარსიიანი მომსახურების მოწოდების შედეგად, მყარდება მომხმარებელთან სანდო ურთოერტობა რითაც თქვენი ბიზნესი ერთგულ მუდმივ მომხმარებლებს შეიძენს.

 

იხილე მეტი

მომხმარებლებთან კარგი ურთიერთობის დამყარება და შენარჩუნება შრომას მოითოვს. ამასთან, როგორც მცირე ბიზნესს, თქვენ უპირატესობა გაქვთ ინდუსტრიის მსხვილ მოთამაშეებთან შედარებით: თქვენ შეგიძლიათ უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოთ მას, უფრო ხშირად დაუკავშირდეთ, და პირად ურთიერთობაზე დაფუძნებული ურთიერთნდობა დაამყაროთ.

იხილე მეტი

მართეთ ბიზნესი ეფექტურად და მოქნილად, რომ გაამართლოთ მომხმარებლის მოლოდინები სტაბილურად, ეფექტურად და ბიზესისთვის მომგებიანად.

თუკი კლიენტებთან ხამგრძლივ ურთიერთმომგებოან ურთიერთობაზე სათანადოდ ძლიერად დაკონცენტრირდებით და ამას მუდმივად გააკეთებთ დროის ხანგრძლივი მონაკვეთის გარეშე - თქვენი ბიზნესი გაიზრდება და მომხმარებელთა ბაზა გაფართოვდება. მომხმარებლებთან ინდივიდუალური ურთიერთობების შენარჩუნება თქვენი ბიზნესი გაფართოვდებასთან ერთად უფრო რთული გახდება, და შესაბამისად მომხმარებელთან ურთიერთობის ახალი მეთოდები უნდა გამოიყენოთ, რომ ამოცანა შეასრულოთ. ერთ-ერთი პოტენციური მეთოდია მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯმენტის (CRM) სისტემის გამოყენება.

2. კლიენტების მომსახურება

მომხმარებელთა ხარისხიანი მომსახურება არა მხოლოდ თქვენი ბიზნესის ღირებულებას ზრდის, არამედ საშუალებას გაძლევთ შექმნათ და შეინარჩუნოთ დაბრუნებული (მუდმივი) მომხმარებლების ძლიერი ბაზა. ერთგული მომხმარებლები უფრო მეტ ფულს ხარჯავენ და მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს დადებით რეკომენდაცოას აძლევენ თქვენი ბიზნესის პროდუქტის ან მომსახურების შესახებ.

 

იხილე მეტი

იმისდა მიედვით, როგორ წარმართავთ კლიენტთა მომსახურებას - ან მომხმხმარებლის ნდობას მოიპოვებთ, ან პირიქით - მიიღებთ მომხმარებლის მხრიდან მყარად ნეგატიურ დამოკიდებულებას.

 

იხილე მეტი

თქვენს მიერ გაწეული მომსახურება და დადგენილი წესები, რამდენადაც სრულყოფილი არ უნდა იყოს - მაინც ვერ მოერგება ყველა მომხმარებელს. ეს ართულებს მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის გაზომვას. ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ შეამოწმოთ, მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხი, არის მომხმარებელთა კმაყოფილება. მართალია მომხმარებელთა კმაყოფილება ძალიან სუბიექტური მაჩვენებელია - მაგრამ მისი შემოწმება შეგიძლიათ შემდეგნაირად:

 

იხილე მეტი

3. მომხმარებელთა საჩივრების მართვა

რადგან თითოეული მომხმარებელი უნიკალურია, აუცილებლად მიიღებთ მომხმარებელთა საჩივრებს. დანარგეთ კლიენტების საჩივრების მართვის სტრატეგია, როგორც მომხმარებლების მომსახურების პოლიტიკის ნაწილი.  გაითვალისწინეთ მომხმარებლების უფლებების დაცვის ყველა კანონით დადგენილი პირობა - მაგალითად, საქონლის დაბრუნების წესები (მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე უფრო მეტი შეიტყვეთ აქ)

მაგალითად, ამჟამად საქართელოს კანონით, ნაყიდი საქონლის დაბრუნება შემდეგნაირად რეგულირდება:

 

1. თუ გაყიდული ნივთი დეფექტურია (დაზიანებული ან წუნადი), გამყიდველმა ან უნდა გამოსწოროს ხარვეზი, ან მარტივი საქონლის შემთხვევაში, ჩაანაცვლოს ეს ნივთი ცანაცვლებისთვის საჭირო ვადაში. შეცვალოს იგი მისთვის საჭირო ვადაში.

2. ხარვეზის გამოსასწორებლად საჭირო ხარჯები, ტრანსპორტირების, ტრანზიტის, სამუშაოს და მასალის ღირებულების ჩათვლით, ეკისრება გამყიდველს.

3. გამყიდველს შეუძლია უარი თქვას ნაკლის აღმოფხვრაზე ან ნივთის შეცვლაზე, თუ ხარვეზის გამოსწორებასთან დაკავშირებული რომელიმე მოქმედება მოითხოვს არაპროპორციულად დიდ ხარჯებს.

4. თუკი გამყიდველი, დეფექტიანი საქონლის ნაცვლად მყიდველს გადასცემს ახალ, უდეფექტო ერთეულს - გამყიდველს შეუძლია მყიდველს დეფექტიანი ნივთის დაბრუნება მოთხოვოს.

 

 

იხილე მეტი

გაუმკლავდებით ყველა საჩივარს და სწორად უპასუხეთ უკმაყოფილო მომხმარებელს. ეს თქვენს მომხმარებლებს აჩვენებს, რომ აფასებთ მათ მოსაზრებებს და ზრუნავთ იმაზე, რომ მატი თქვენ ბიზნესთან ურთიერთობა უსიამოვნო არ იყოს.

 

იხილე მეტი